Program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport

Jak ve Velké Británii vzdělávají nadané a talentované děti?

​Ve dnech 29. 6. – 3. 7. 2015 se uskutečnila studijní cesta do Birminghamu ve Velké Británii. Jejím cílem bylo zjistit, jak jsou v britském školském systému vzdělávány a podporovány nadané a talentované děti.

Organizátorem této návštěvy byl Titan Partnership Ltd., asociace škol a náš partner v tomto projektu. Delegaci ze Zlínského kraje vedl ředitel Krajské pedagogicko-psychologické poradny a ZDVPP Miroslav Orel a tvořili ji psycholožky, psychologové a speciální pedagožky z KPPP. Účastnila se také ředitelka Základní školy Zlín, tř. Svobody 868 Zdeňka Jančíková.

Dalším projektovým partnerem KPPP je Univerzita Nevsehir v Turecku, která do Birminghamu vyslala také svou delegaci. Skupina účastníků tak čítala celkem 21 osob.

Program odstartoval přijetím celé skupiny zástupkyní organizace Titan Partnership paní Helen Mawson, která účastníky přivítala a během odpoledního semináře představila jednotlivé části připraveného programu a zjišťovala očekávání účastníků. Následovala společná pracovně-společenská večeře a jednání projektového týmu.

První navštívenou školou byla King Edward VI. Aston School, což je prestižní výběrová škola pro chlapce. Během návštěvy se účastníci setkali s vedením školy, učitelkami a učiteli i se samotnými žáky, kteří na sebe vzali úlohu průvodců po škole. Možnost popovídat si neformálně přímo se žáky byla účastníky oceněna. Přestože jde o výběrovou školu, žáci zde neplatí školné. Škola je financována Nadací krále Edwarda VI. a je jednou z 6 takovýchto škol v Birminghamu. Žáci jsou zde připravováni ke studiu na prestižních univerzitách v zemi, jako je Oxford nebo Cambridge. 

Jas Nik 2015 07 12 034

 

P1040097

  

00012

Zajímavým protipólem byla návštěva Broadway Academy, běžného typu školy pro obě pohlaví. Během prohlídky školy účastníky opět doprovázeli žáci a žákyně školy. Účastníci měli možnost vidět výuku, diskutovat s vyučujícími i žáky, seznámili se s provozem školy a otázkami koncepce a organizace školy.

Během odpoledního semináře byl hostiteli také zmíněn také postoj vlády a inspekčních organizací k záležitostem nadaných dětí. Pedagogové školy představili svou koncepci při práci s nadanými a talentovanými, prezentovali vybrané vyučovací techniky (např. Dr. ICE), podněty rozvíjející myšlení a nadání.

038 2

 

V prostorách St´Georges Community Hub, kde sídlí partnerská organizace Titan Partnership, se pak konal seminář s prezentacemi o příkladech dobré praxe ve vzdělávání nadaných dětí na základních a středních školách. Přednášeli pan Scott Jordan z Hamstead Hall Academy a paní Liz Coleman ze St Francis Catholic Primary School.  

054 2

Souhrnnou zprávu ze studijní návštěvy je ke stažení v sekci Naše výsledky.