Program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport

Rozvoj nadaných a talentovaných v Turecku

Ve dnech 20. – 24. 9. 2015 se uskutečnila studijní cesta do Nevsehiru v Turecku. Jejím cílem bylo zjistit, jak turecký školský systém identifikuje a rozvíjí nadání a talent u dětí.

Organizátorem této návštěvy byla Univerzita v Nevsehiru, náš partner v tomto projektu. Delegaci ze Zlínského kraje vedl ředitel Krajské pedagogicko-psychologické poradny a ZDVPP Miroslav Orel a tvořili ji psycholožky, psychologové a speciální pedagožky z KPPP. Účastnila se také ředitelka Základní školy Zlín, tř. Svobody 868 Zdeňka Jančíková.

Dalším projektovým partnerem KPPP je Titan Partnership Ltd. v Birminghamu, který vyslal také svou delegaci. Skupina účastníků tak čítala celkem 26 osob.

Program odstartoval přijetím celé skupiny zástupcem Univerzity Nevsehir panem Serkanem Basarem, který účastníky přivítal a během odpoledního semináře představil jednotlivé části připraveného programu a zjišťoval očekávání účastníků. Následovala společná pracovně-společenská večeře a jednání projektového týmu.

Program studijního pobytu byl složen z přednášek, odborných konzultací a skupinových diskuzí. Společně s kolegyněmi a kolegy z Velké Británie a Turecka jsme si vyměňovali zkušenosti o způsobech, jakými se nadané a talentované děti vyhledávají, diagnostikují a jaká je jim věnována podpora a péče v jejich školském systému. Podnětné byly skupinové diskuse k příkladům dobré praxe.

Prezentace zástupců jednotlivých zapojených států byly následující:

Turecko (Nevsehir) – Dr. Ali Gozubek z Univerzity v Nevsehiru prezentoval organizaci vzdělávacího systému v Turecku; pan Okan Ekinci, zástupce Národního školského úřadu přiblížil školský systém a a jeho organizaci (včetně práce s nadanými žáky) v regionu Nevsehir. Dr. Sevgi Yilmaz se zaměřila přímo na práci s nadanými a talentovanými dětmi. 

image002

image004

Velká Británie (Birmingham)  -  anglické kolegyně paní Emma Bloor, Eleni Kanira a Rebecca Richardson ve svých prezentacích shrnuly postupy práce s nadanými ve Velké Británii a ve svých školách, představily strukturu péče a kontroly výsledků těchto dětí a studentů. Prezentovány byly také základní strategie pro práci s nadanými a talentovanými ve školách. Podnětné byly ukázky konkrétních postupů s jednotlivými žáky, taktéž systém hodnocení a vedení dokumentace k jednotlivým žákům. 

image006

Česká republika (KPPP a ZDVPP Zlín) – Mgr. Iva Kytlicová prezentovala legislativní vymezení talentovaných a nadaných dětí,  dále diagnostické postupy a základní  i následnou péči o nadané děti v systému poradenství a školského systému ČR.  PaedDr. Jančíková, ředitelka ZŠ Malenovice  představila  svou školu a speciální třídy Erin, ve kterých je věnována péče nadaným a talentovaným dětem.

V rámci exkurzí v terénu jsme navštívili soukromou základní a střední školu v Nevsehiru, kde se nám věnoval zástupce ředitele a zodpovídal všechny praktické i odborné dotazy.  Velmi zajímavé a podnětné byly návštěvy v dílnách keramiky, malby na hedvábí, opracovávání drahých kamenů a výroby šperků.  V těchto oborech nacházejí uplatnění talentovaní žáci s praktickým zaměřením. 

 

image008

V rámci poznávání oblasti Cappadocie nám místní průvodce ukázal významná kulturní místa a památky. Taktéž jsme se mohli v diskuzích s průvodcem seznámit s běžným životem turecké rodiny, mužskou a ženskou rolí v rodině, náplní volného času dětí apod. 

Souhrnná zpráva ze studijní návštěvy je ke stažení v sekci Naše výsledky.