Program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport

V Birminghamu se uskutečnila závěrečná konference projektu Talented Children

Dne 16. června 2016 byl v anglickém Birminghamu ukončen projekt Talented Children. Konference se účastnila ředitelka britské Národní asociace pro nadané děti, prezentovány byly hlavní aktivity projektu a zejména byla účastníkům představena publikace Identifikace a vzdělávání nadaných a talentovaných dětí – dobrá praxe pro Evropu, kterou vydala Krajská pedagogicko-psychologická poradna a ZDVPP Zlín.

Konferenci zahájila Hilary Lowe, výkonná ředitelka britské Národní asociace pro nadané děti ve vzdělávání (NACE). Ve svém příspěvku seznámila přítomné se strategií péče o nadané a talentované ve školách, kterou realizuje vláda Spojeného království.

Poté vystoupila Sue Mordecai z NACE, která představila hlavní trendy ve vzdělávání nadaných, uvedla konkrétní příklady metod identifikace nadání a také příklady vzdělávacích aktivit pro tyto děti.

Nedílnou součástí konference bylo představení projektu Talented Children, partnerů, kteří se na realizaci podíleli, aktivit, které proběhly a zejména publikace Identifikace a vzdělávání nadaných a talentovaných dětí – dobrá praxe pro Evropu, kterou partnerství vytvořilo a kterou vydala Krajská pedagogicko-psychologická poradna a ZDVPP Zlín.

Publikace existuje ve třech jazykových verzích (česká, anglická a turecká) a shrnuje zásadní poznatky v oblasti identifikace a vzdělávání nadaných v partnerských zemích.

Miroslav Orel, ředitel Krajské pedagogicko-psychologické poradny a ZDVPP Zlín sumarizoval dopady projektu, poděkoval všem zapojeným a ocenil práci, která je nadaným věnována.

Účastníci konference si poté mohli vybrat z pestré nabídky praktických workshopů zaměřených na identifikaci a vzdělávání nadaných. Témata workshopů byla následující:

1. Kreativní aktivity pro nadané a talentované (vedla Sevgi Yilmaz, Nevsehir University, Turecko)

2. Identifikace typů a forem nadání (vedl Miroslav Orel, KPPP Zlín, ČR)

3. Využití tabletů ve výuce nadaných (vedl Greg Hughes, De Ferrers Academy, Velká Británie)

4. Příklady dobré praxe ve výuce nadaných na základních školách (vedla Sue Mordecai, NACE, Velká Británie)

5. Strategie pro výuku nadaných v běžných třídách (vedla Rebecca Richardson, AUEA, Velká Británie)

6. Využití skupinové výuky ve vzdělávání nadaných (vedla Meltem Bulur, Nevsehir University, Turecko)

Během konference byl dán prostor také neformální diskuzi, setkávání a navazování kontaktů mezi odborníky na diagnostiku, identifikaci a vzdělávání nadaných dětí.

Účastníci byli rovněž zapojeni do procesu tvorby druhého zásadního výstupu projektu, a to doporučení místním a národním rozhodovacím orgánům v oblasti školství týkající se podpory nadaných. Organizátorům konference se tak sešly unikátní myšlenky, postřehy a komentáře od odborníků ve školství z mnoha zemí. Tento výstup bude zpracován v letních měsících a vydán koncem srpna 2016. Již teď je ale možno konstatovat, že největší váhu přikládají účastníci konference podpoře vzdělávání pedagogů v oblasti včasné identifikace nadaného dítěte, vzdělávání vedení škol ve strategiích pro nadané děti, podpoře výměny zkušeností na mezinárodní úrovni a v neposlední řadě také finanční podpoře škol ze strany zřizovatelů.

Konference byla účastníky hodnocena velmi pozitivně a o publikaci byl značný zájem, takže partneři budou zajišťovat dotisk publikace pro její maximální možné šíření směrem k zájemcům o tuto tématiku.

Publikaci lze také získat v elektronické verzi. Soubor je ke stažení na tomto webu v sekci Naše výsledky.

Více informací podá: MUDr. PhDr. Miroslav Orel, Ph.D., e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.