Program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport

Publikace Identifikace a vzdělávání nadaných a talentovaných dětí – dobrá praxe pro Evropu

Během trvání projektu jsme získali mnoho informací v oblasti identifikace a výuky nadaných. Publikace, která je zde ke stažení, představuje to nejlepší z nich a přináší také příklady dobré praxe, které se dají využít učiteli, speciálními pedagogy a dalšími odborníky z oblasti vzdělávání. Publikace vznikla díky vzájemné spolupráci partnerů projektu a za pomoci přizvaných odborníků. Je vydána ve všech jazykových verzích partnerů, tedy v češtině, angličtině i turečtině. Odborné veřejnosti bude publikace představena dne 16. 6. 2016 na konferenci v Birminghamu. 

 

Celou publikaci naleznete zde: Publikace Identifikace a vzdělávání nadaných a talentovaných dětí – dobrá praxe pro Evropu