Program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport

EUREKA

Eureka Logo Yellow
prosinec 03, 2018

Projekt EUREKA byl po dvou letech úspěšně zakončen

Krajská pedagogicko-psychologická poradna a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín se v období let 2016 – 2018 podílela na realizaci projektu zaměřeného na identifikaci a podporu nadání. Kromě dvou pětidenních školení v otázkách nominace,…
leden 06, 2017

Nový projekt EUREKA zahájen

Krajská pedagogicko-psychologická poradna a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín pokračuje v mezinárodní spolupráci zaměřené na nadané a talentované děti. V období let 2016 – 2018 se jako partner bude účastnit projektu podpořeného…