Program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport

Nový projekt EUREKA zahájen


Krajská pedagogicko-psychologická poradna a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín pokračuje v mezinárodní spolupráci zaměřené na nadané a talentované děti. V období let 2016 – 2018 se jako partner bude účastnit projektu podpořeného programem Erasmus+ s názvem EUREKA (EURopean Engagement in Kids Achievement).

Realizátorem projektu je Titan Partnership Ltd., Birmingham, Velká Británie (Asociace škol). Spolu s KPPP a ZDVPP Zlín v projektu figurují: 
Partnerství navazuje na projekt Talented Children, který v období let 2014 – 2016 úspěšně realizovala KPPP a ZDVPP Zlín.  Během implementace projektu jsme zjistili, že závažným tématem, které je třeba dále rozvíjet, je obecně nedostatek informovanosti pedagožek a pedagogů o tom, jak rozpoznat známky nadání a talentu u dětí/žáků. Tyto děti pak nejsou odesílány k následné diagnostice, což vede k tomu, že jejich vzdělávací potřeby nejsou naplněny, nemohou zcela realizovat svůj potenciál a dost často se objevují špatné školní výsledky (výuka je nebaví, nejsou motivovány…).  
Cílovými skupinami jsou pedagožky a pedagogové v mateřských, základních a středních školách, východní poradci, školní metodici prevence, vedení škol, členové akademického sboru na univerzitách, speciální pedagožky a pedagogové, psycholožky a psychologové a další odborní pracovníci zabývající se problematikou nadaných a talentovaných dětí.  
Obsahem projektu bude pravidelné setkávání partnerů a jimi přizvaných odborníků za účelem tvorby výstupů projektu, vlastní výzkum v předmětné oblasti, dvoufázové školení pro cílovou skupinu (1. fáze – identifikace nadání, 2. fáze - výuka nadaných) a samozřejmě tvorba výstupů.  
Garantem první fáze školení zaměřeného na nástroje a metody včasné identifikace nadání a talentu je KPPP a ZDVPP Zlín. Školení bude probíhat v červnu 2017 ve Zlínském kraji.
Projekt odstartoval v prosinci 2016 v Birminghamu, kde se na dvoudenním meetingu setkali zástupci všech partnerských institucí. Kromě projednání zásadních oblastí realizace projektu si partneři také vyměnili informace o systémech identifikace nadání a talentu a následné podpory těchto dětí ve svých zemích.
Další aktivitou je setkání partnerů v dubnu 2017 v Athénách.
O průběhu nového projektu a jeho výsledcích budeme informovat na těchto stránkách.
Bližší informace podá MUDr. PhDr. Miroslav Orel, Ph.D., ředitel KPPP a ZDVPP Zlín (e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

Fotogalerie se setkání v Birminghamu: