Program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport

Projekt EUREKA byl po dvou letech úspěšně zakončen

Krajská pedagogicko-psychologická poradna a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín se v období let 2016 – 2018 podílela na realizaci projektu zaměřeného na identifikaci a podporu nadání.

Kromě dvou pětidenních školení v otázkách nominace, diagnostiky a podpory nadání, absolvovali pracovníci a pracovnice Krajské pedagogicko-psychologické poradny a ZDVPP Zlín spolu s kolegyněmi a kolegy z partnerských zemí řadu dalších projektových aktivit jako účast na setkáních partnerů nebo práce na výstupech projektu.

EUREKA přináší pedagožkám a pedagogům (včetně speciálních), vzdělavatelům a dalším odborníkům v oblasti práce s nadanými dětmi dva zásadní materiály:

Manuál pro včasnou identifikaci nadaných, který popisuje metody používané v partnerských zemích a institucích. Manuál je k dispozici pouze v angličtině.

Přehled zdrojů informací k tématu nadání. Přehled je v angličtině, v části Česká republika odkazuje ovšem na informace v češtině a je tak široce využitelný všemi zájemci o tuto problematiku.

Oba materiály jsou ke stažení pod tímto článkem.

Webová stránka projektu: www.theeurekaproject.eu

Manuál pro včasnou identifikaci nadaných

Přehled zdrojů informací k tématu nadání

 Eureka Logo Yellow