Program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport

Chystáme

Krajská pedagogicko-psychologická poradna a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín pokračuje v mezinárodní spolupráci zaměřené na nadané a talentované děti. V období let 2016 – 2018 se jako partner bude účastnit projektu podpořeného programem Erasmus+ s názvem EUREKA (EURopean Engagement in Kids Achievement). O projektu budeme průběžně informovat na tomto webu v sekci PROJEKT EUREKA