EU programme for education, training, youth and sport

EUREKA

Eureka Logo Yellow
December 03, 2018

Projekt EUREKA byl po dvou letech úspěšně zakončen

Krajská pedagogicko-psychologická poradna a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín se v období let 2016 – 2018 podílela na realizaci projektu zaměřeného na identifikaci a podporu nadání. Kromě dvou pětidenních školení v otázkách nominace,…
January 06, 2017

Nový projekt EUREKA zahájen

Krajská pedagogicko-psychologická poradna a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín pokračuje v mezinárodní spolupráci zaměřené na nadané a talentované děti. V období let 2016 – 2018 se jako partner bude účastnit projektu podpořeného…