EU programme for education, training, youth and sport

ÜSTüN YETENEKLI ÇOCUKLAR PROJESI

     

Proje Zlin Bölgesel Pedagojik ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi (Çek Cumhuriyeti) , Birmingham'da bulunan Titan Ltd. Ortaklığı , (Büyük Britanya) ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Türkiye) işbirliği ile yürütülmektedir. 


Projemizin amacı öğretmenler, psikologlar ve eğitim alanında çalışan diğer profesyonellerdir. Üstün yetenekli çocukları küçük yaşlarda tanılayarak, onların aileleri ile işbirliği içerisinde becerilerini artırmayı hedeflemekteyiz. Tüm ortaklar örgün ve yaygın eğitimde yetenekli ve üstün yetenekli çocukların özel ve bireysel çalışmalarında öğretmen ve diğer pedagojik ve psikolojik profesyoneller ile desteklenmelerinin gerekli olduğunu belitti. Proje ortakları gelecekteki ekonomik kalkınma için üstün yetenekli çocukların desteklenmesinin ve motivasyonlarının hayati önem taşıdığını düşünmektedirler.

Çek Cumhuriyeti, Brno Masaryk Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre, üstün yetenekli olduğu tanılanmayan çocuklarda sosyal dışlanma, depresyon ve intihar eğilimleri görülebilir.

Çek Cumhuriyeti yasasına göre, üstün yetenekli çocuklar öncelikle Pedagojik-Psikolojik Danışmanlık Merkezlerinde psikolojik muayene ile tespit edilmelidir. Daha sonra ise çocuğun eğitim süreci ihtiyacı okul tarafından karşılanır. Bununla birlikte, Çek Cumhuriyeti Pedagojik-psikolojik Enstitüsü hem ebeveynlerin hem de öğretmenlerin üstün yetenekli çocukları fark etme ve üstün yetenekli çocuklarla nasıl çalışacakları konularında bilgi eksiklikleri olduğunu belirtmektedir.

Türkiye’de yetenekli çocuklar için hem özle hem devlet okullarında uygulanan programlar mevcuttur. Devlet okullarında görev yapan psikologlar üstün yetenekli çocukların tespiti için bir takım testler yapmaktadır. Okullarda 4-10 yaş arası çocuklar bireysel görüşmeler sonucunda seçilmektedirler. Öğretmenler ve psikologlar koordinasyonunda matematik, fen, drama, müzik, sosyal bilimler ve disiplinler arası çalışmalar uzmanlarca yürütülmektedir. Bireysel değerlendirme sonunda çocuklar bir gurup içerisinde öğretmenler tarafından gözlemlenme şansını elde ederler. Öğretmenler çocukları kabiliyetleri ve yetenekleri çerçevesinde değerlendirerek bir analiz raporu ortaya koyar.

Üstün yetenekli ve kabiliyetli çocuklara fırsat verilmesi Birleşik Krallık’ın odaklandığı bir konudur. 1999 ve 2013 yılları arasında daha büyük projeler ve yetenekli ve kabiliyetli çocuklarla şehirlerin mükemmelleşmesi kapsamındaki kaynaklarla okullara bu çocukların gelişimleri için fon sağlanabiliyordu. Birleşik Krallıkta yetenekli çocuklar meselesindeki elde edilen başarısızlıklar nedeniyle, sınıflardaki bütün öğrencileri olumlu yönde zorlamak için başarı düzeylerine uygun sınıflarına ayırma meselesi hala gündemdedir. Yetenekli çocukların durumu bir ülkeden bir diğerine değişmektedir. Bütün ortak ülkeler yetenekli çocukların belirlenmesinde ve bunların eğitim ihtiyaçlarını karşılamada farklı yöntemler uygulamaktadırlar. İşte bu yüzden bizim projemiz hem bilgi paylaşımı açısından hem de bu çocukların geleceğinin daha iyi şekillenmesi açısından önemlidir.

Etkili ve eşit bir eğitim sistemi akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyüme için şart olarak düşünülmektedir. Eğitim sistemleri yetenekli ve kabiliyetli çocukları kucaklayıcı ve destekliyici olmalıdır.

Yetenekli Çocuklar Projesi Avrupa Birliği tarafından Erasmus + Projeleri kapsamında desteklenmekte olup 2014 Eylül ve 2016 Ağustos tarihleri arasında yürütülmektedir.